مهم ترین نکته در انتخاب روغن چیست؟

مهم ترین نکته در انتخاب روغن چیست؟

سه شنبه 08 تیر 1400

کتابچه راهنمای مالک خود را بخوانید. بسیاری از تولید کنندگان دستورالعمل هایی در مورد استفاده از روغن موتور در خودروهای خود دارند و عدم رعایت این دستورالعمل ها می تواند گارانتی شما را باطل کند. به عنوان مثال، در حالی که اکثر تولید کنندگان دستورالعمل هایی در مورد فواصل زمانی تعویض روغن دارند، ما همچنین شروع به دیدن پارامترهای مربوط به وزن روغن ها و استفاده از روغن های معمولی یا مصنوعی کرده ایم.

اکثر روغن موتورهای امروزی چند درجه هستند، که فقط به این معنی است که دو درجه ویسکوزیته وجود دارد. ایده این است که نیاز قدیمی به استفاده از روغن رقیق‌تر در زمستان و روغن غلیظ‌تر در تابستان را از بین ببریم. برای مثال 5w30 را در نظر بگیرید. 5w به ویسکوزیته روغن در زمستان اشاره دارد (W برای زمستان است، نه وزن)، و اعداد کمتر برای عملکرد استارت سرد خودرو بهترین است. 30 به ویسکوزیته روغن در هنگام فصل  گرم اشاره دارد. یک بار دیگر، هر چه این عدد کمتر باشد، روغن رقیق تر است. این رویکرد چند درجه ای امکان محافظت عالی را در طول سال فراهم می کند. به طور کلی ویسکوزیته ( سرعت جریان روغن ) برای زمستان 18- درجه سانتیگراد و برای تابستان 100 درجه سانتیگراد (تقریبا دمای کار یک موتور) است.

مقالات مرتبط

بلاگ جدید

بلاگ جدید

12 تیر 1400

عنوان مقاله تست

عنوان مقاله تست

08 تیر 1400

عنوان مقاله تست

عنوان مقاله تست

08 تیر 1400

عنوان مقاله تست

عنوان مقاله تست

08 تیر 1400